Η εταιρία MATΘΑΙΟΥ ιδρύθηκε το 1923
από τον Ματθαίου Κων/νο.

Η επιτυχημένη μας πορεία επιβεβαιώνεται και από τη διάκριση μας για συνεχόμενες χρονιές ως μια από τις εταιρίες «διαμάντι» της μεταποίησης & του εμπορίου.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μενού